Co je to viry a jak jej odstranit

od Lucia Danes - - Aktuální | Druh: Viry

Virus je škodlivý počítačový program, který se šíří tak, že nakazí soubory, nainstaluje související komponenty nebo odebere specifické mediální soubory z počítače. Tento program sebou obvykle nese destruktivní obsah, který je vybrán jeho autorem v závislosti na jeho úmyslech. Typický virus infikuje systém, poškodí nebo odstraní soubory a složky, stáhne jiné nebezpečné parazity do počítače, shromažďuje informace o aktivitě uživatele na internetu nebo sdílí citlivé informace. Pokud je systém infikován extrémně nebezpečným virem, může také nevratně poškodit nebo zašifrovat data, která jsou uložena na pevném disku. Nejnebezpečnější viry se snaží poškodit celý počítačový systém, nebo jen některé jeho části.

Viry jsou obvykle rozděleny do tří hlavních kategorií:

1. Paraziti, kteří slouží k distribuci jiných virů nebo poškozených legitimních systémových souborů. 

Například:

 • Trojské koně
 • Nukery
 • Červy
 • AOL paraziti

2. Hrozby, které mohou v systému iniciovat nebezpečné aktivity. Mohou způsobovat zobrazování zavádějících výstrah, falešné skenování systému, varovná hlášení o uzamčení celého systému a jiné aktivity. 

Například:

 • Rogue anti-spyware
 • Ransomware
 • Adware
 • „Únosce“ prohlížeče

3. Jiné viry. Do této kategorie patří:

 • Sniffery (štěnice)
 • Systémové nástroje
 • Nástroje pro správu sítě
 • Nástroje pro vzdálenou správu

Některé viry nepatří do žádné z těchto kategorií, protože kombinují více než jednu z těchto funkcí. Tyto hrozby, někdy dokonce označovány jako hybridní viry, mohou být použity pro zobrazování zavádějících varovných zpráv, šifrování souborů, distribuci jiných virů a jinou činnost, která je považována za škodlivou. Tyto parazity je velmi těžké najít a odstranit ze systému, protože se obvykle skládají z komponent, které se automaticky po odstranění navzájem znovu nainstalují. Mnoho virů má také zvláštní vlastnosti, které jim umožňují skrýt se před antivirovým softwarem. Takové hrozby mohou sledovat činnost antivirového softwaru a blokovat jeho požadavky. Když se antivirový program pokusí najít infikovaný soubor, virus ihned předá originální, čistou variantu tohoto souboru a zabrání tak jeho detekci tímto způsobem.

Jaké aktivity mohou být způsobeny virem?

Když škodlivý program infiltruje systém, zahájí tyto činnosti:

 • Infikuje, přepíše nebo smaže soubory. To může poškodit vaše osobní dokumenty, nezbytné systémové soubory a užitečné aplikace. Některé viry mohou také zničit celý systém tak, že z něj vymažou všechny důležité soubory a složky.
 • Vkládá škodlivý kód do hlavního spouštěcího záznamu (MBR) na pevném disku, aby mohl spustit destruktivní obsah předtím, než se spustí operační systém.
 • Přidá škodlivé komponenty do spolehlivých programů nebo upraví jejich nastavení tak, aby infikovaly dokumenty otevřené nebo vytvořené pomocí těchto programů.
 • Vážně poškodí počítač, změněním základního nastavení hardwaru, vymazáním paměti CMOS nebo poškozením systému BIOS. To může vést ke kritické ztrátě dat a selhání počítačového systému.
 • Vytváří tisíce náhodných souborů a složek, které mohou příliš zatěžovat systém.
 • Zobrazuje četné falešné zprávy, mění různá nastavení systému, způsobuje přesměrování a vykonává další nepříjemné akce, aby uživateli zkomplikoval jeho obvyklou činnost.
 • Infikuje systém s trojany, backdoors (zadními vrátky), keyloggery a dalšími nebezpečnými parazity.
 • Používá kompromitovaný systém k šíření dalšího malwaru.
 • Krade a šifruje citlivé osobní informace, dokumenty, hesla, přihlašovací údaje, informace o totožnosti nebo kontakty.
 • Vyhýbá se odstranění tak, že se sám úpraví, zašifruje infikované soubory, blokuje činnost antivirového softwaru a ovlivní obvyklé chování systému.
 • Způsobuje zpomalení, snižuje bezpečnost systému a způsobuje nestabilitu softwaru.

Metody, které vývojáři virů používají pro šíření svých hrozeb:

Viry infikují počítač bez vědomí a souhlasu uživatele. Existuje šest hlavních způsobů, jak se tito nevyžádaní paraziti mohou dostat do systému.

 • Viry infikují specifické dokumenty, spustitelné soubory a další soubory z důvěryhodných zdrojů. Jakmile oběť takový dokument otevře nebo spustí, virus se sám do systému tiše nainstaluje.
 • Existuje mnoho virů, které jsou distribuovány jako přílohy e-mailu. Mohou se také šířit prostřednictvím instantních zpráv nebo mohou být vloženy do písmen. Tyto viry nemají neobvyklé názvy, proto se může stát, že je uživatel otevře nebo spustí. Jakmile uživatel takovou zprávu nebo soubor otevře, virus infikuje počítač.
 • Určitá část virů je distribuována prostřednictvím vyměnitelných disků, které se automaticky spustí hned poté, co uživatel vloží disk do počítače.
 • Pirátský software a padělané počítačové hry jsou často plné virů. Jakmile uživatel spustí instalaci takové hry nebo programu, parazit infikuje systém.
 • Viry se mohou do počítače také dostat pomocí jiných škůdců, jako jsou trojské koně, červy či zadní vrátka. Dostanou se do systému bez souhlasu a povolení uživatele.

Jaké jsou nejpopulárnější viry na webu?

Existují tisíce různých virů. Následující příklady ilustrují, jak zrádné a extrémně nebezpečné viry mohou být.

Trojan.LockScreen, také známý jako Trojan LockScreen, je virus určený k šíření závažných virů klasifikovaných jako ransomware. Jakmile takový trojský kůň infikuje systém, zanechá na něm spustitelné soubory a další komponenty, které jsou potřebné pro normální funkci souvisejícího viru. Většinou se Trojan.LockScreen šíří pomocí klamavých e-mailových zpráv a infikovaných příloh. Takovou kybernetickou hrozbou se však můžete nakazit i po kliknutí na zavádějící vyskakovací reklamu, která vám nabízí aktualizaci některého z nainstalovaných programů nebo instalaci „potřebného“ softwaru. Virus, který se šíří pomocí Trojan.LockScreen může způsobit obrovské problémy, protože může zašifrovat všechny soubory uložené v počítači.

Cryptowall je virus, který patří do kategorie ransomware. Tento parazit je schopen upravit základní nastavení systému a zablokovat celý počítač. Také může zobrazovat falešné varování a zašifrovat všechny vaše soubory. Aby bylo možné soubory dešifrovat, požádá vás zaplatit výkupné. V opačném případě zničí dešifrovací klíč a nenávratně tak dojde ke ztrátě všech vašich souborů. Takový virus lze odstranit ze systému pomocí spolehlivého anti-spywarového programu, to vám však nepomůže získat zašifrované soubory zpět.

Mystartsearch je považován za „únosce“ prohlížeče a potenciálně nežádoucí program. Může se dostat do počítače bez vědomí uživatele, protože se šíří jako volitelná součást jiných programů. Tento virus není agresivní. Nicméně, mít ho v počítači může být velmi nepříjemné. Může v počítači způsobit pořádný nepořádek, zobrazováním pozměněných výsledků vyhledávání, které mohou být plné komerčního obsahu, například reklam a banerů, které uživatele přesměrují na předem určené webové stránky. Také může shromažďovat osobně neidentifikovatelné údaje a sdílet tato data s třetími stranami. Pokud chcete získat spolehlivé výsledky vyhledávání, měli byste se od MyStartsearch.com držet dál.

Koobface je opravdu nebezpečný virus používaný ke krádeži osobních informací. Šíří se pomocí sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter a Yahoo Messenger. Jakmile se dostane do systému, Koobface přebírá kontrolu nad soubory cookies a využívá je pro sledování oběti. Také může počítač infikovat s dalším škodlivým softwarem. Uživatel nemůže tuto hrozbu odstranit ručně, ani si nevšimne ničeho podezřelého, což by naznačovalo, že byl počítač napaden.

Jak odstranit virus z počítače?

Viry mohou být nalezeny a odstraněny ze systému pomocí různých metod. Některé z nich nejsou považovány za agresivní, proto se je můžete pokusit odstranit pomocí manuální metody odstranění. Nicméně, pokud chcete mít jistotu, že všechny komponenty, které k příslušné kybernetické hrozbě patří byly odstraněny, je třeba nainstalovat spolehlivý anti-spywarový program. Doporučujeme používat programy, které jsou schopny ze systému odstranit každý virus: SpyHunter, STOPzilla,Malwarebytes Anti Malware. Uvědomte si, že někdy i tyto spolehlivé anti-spywarové programy mohou selhat, protože hackeři své hrozby neustále aktualizují. Vývojáři anti-spywarových programů si nemusí těchto změn všimnout včas, a proto jejich antispyware nemusí najít všechny infikované soubory. Pokud máte co do činění s takovým problémem právě teď, neváhejte svůj dotaz napsat do sekce PTEJTE SE a my vám pomůžeme virus odstranit zdarma.

 

Nejnovější viry přidané do databáze

Informace aktualizovány: 2016-05-09

Zdroj: https://www.2-spyware.com/viruses-removal

Přečtěte si v jiném jazyce

Software
Porovnávání
Přidejte si nás na Facebooku k oblíbeným