Vyloučení odpovědnosti

Aktuální

Tato služba a tyto stránky obsahují informace, fakta a komentáře od různých jedinců a organizací. Tato služba a tyto stránky jsou poskytovány v podobě, v jaké jsou, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, ať už výslovných nebo nepřímo vyjádřených záruk obchodovatelnosti či vhodnosti pro konkrétní účely, s výjimkou nevyloučitelných, neomezitelných a neměnných záruk vyplývajících ze zákonů, jimž tato dohoda podléhá.

I když děláme co je v našich silách, aby informace na těchto stránkách byly aktualizované a správné, ani odstranitvirus.cz ani její partneři v žádném případě nezaruřují výslovně nebo implicitně úplnost, přesnost, spolehlivost, vhodnost nebo dostupnost s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty nebo služby na webových stránkách pro jakýkoli účel.

Veškeré informace tedy zadáváte vyhradně NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. V žádném případě nebudeme odpovědni za jakoukoliv ztrátu nebo poškození, včetně ale bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody nebo jakékoli ztráty nebo škody způsobené ztrátou dat nebo zisku plynoucího z, nebo v souvislosti s, použitím těchto stránek.

Prostřednictvím této webové stránky máte možnost navštívit jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou odstranitvirus.cz. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem nebo povahou těchto webových stránek, takže to děláte NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Snažíme se, aby webové stránky běžely bez problému. Nicméně, odstranitvirus.cz nenese žádnou zodpovědnost za, a nebude odpovědná za to, že stránky budou dočasně z technických důvodu, které jsou mimo naši kontrolu nedostupné.

O stránkách odstranitvirus.cz se dozvíte více v sekci O nás. Zásady ochrany osobních údajů, Dohodu o užívání a Zveřejňování informací najdete zde. Pokud máte jakékoliv dotazy Kontaktujte nás.