Dohoda o užívání

Aktuální

Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek odstranitvirus.cz. Před vstupem na stránky si prosím pozorně tuto dohodu přečtěte, neboť používáním těchto stránek a/nebo stahováním softwaru, který je na stránkách nabízen, s touto dohodou o užívání souhlasíte. Pokud s ní nesouhlasíte, prosím, přestaňte tyto webové stránky používat.

Pojmy „odstranitvirus.cz“, „služba“, „stránka“, „my“, „nás“ odkazují na majitele stránek, výraz „vy“ se vztahuje na uživatele webu.

  1. Odstranitvirus.cz jsou veřejně přístupné webové stránky s obecným účelem boje proti spywaru. Jedná se o informační server, který poskytuje nadstandardní informační služby za nulovou cenu pro členy i ty kteří nejsou členy těchto stránek. Tyto stránky zahrnují databáze spywarových parazitů, termínů z oblasti internetové bezpečnosti a spywaru, softwarů k odstranění spywaru, soubory související s osobní bezpečností, ochranou osobních údajů a/nebo spywarem a sekci „PTEJTE SE“.
  2. Stránky mohou být spojeny s jakýmkoli produktem, který se na nich doporučuje. Některé z těchto produktů (anti-spywarové programy, antiviry, optimalizační nástroje, atd.) jsou placené. Pokud si návštěvník na stránkách odstranitvirus.cz některý z těchto doporučených produktů koupí, můžeme za to dostat partnerskou provizi. Všechny tyto programy jsou legitimní a před přidáním na stránky byly testovány. Nicméně stahováním softwaru ze stránek odstranitvirus.cz přebíráte veškeré riziko na sebe. Stránky nezodpovídají za přesnost nebo funkčnost doporučených programů.
  3. Odstranitvirus.cz a jeho partneři neposuzují ani nesledují žádné webové stránky odkazované v rámci této Služby či z vložených oprav, úprav, popisů a komentářů na těchto stránkách. Rozkliknutím odkazů ze stránek odstranitvirus.cz souhlasí všichni uživatelé systému s tím, že odstranitvirus.cz nenese odpovědnost za přesnost nebo obsah těchto odkazů.
  4. Návštěvníci mohou přidávat komentáře a poskytovat zpětnou vazbu stránkám odstranitvirus.cz a jeho partnerům. Zavazujete se nevkládat ani nešířit žádný obsah chráněný autorskými právy, nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, pomlouvačný, vulgární, obscénní, znevažující, nenávistný, rasově, etnicky či jinak nepřípustný včetně (ale bez omezení na něj) obsahu, který podněcuje chování, jež by zakládalo podstatu trestného činu, porušovalo práva ostatních nebo jinak porušovalo jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo.
  5. Vkládání informací chráněných autorskými právy není dovoleno a vaše komentáře, opravy, úpravy, popisy budou odstraněny z těchto stránek. Odstranitvirus.cz a jeho partneři si vyhrazují právo dle vlastního uvážení upravovat, nezveřejnit nebo odstranit jakýkoli dodaný či vložený materiál nebo vložené komentáře a příspěvky. Odstranitvirus.cz a jeho partneři si vyhrazují právo dle vlastního uvážení odmítnout přístup na webové stránky/do systémů webu poskytnuté pro obecné společné užívání. Neoprávněné a nezákonné používání těchto stránek může vést k nároku na náhradu škody.
  6. Tuto službu a tyto stránky užíváte na vlastní nebezpečí. ANI ODSTRANITVIRUS.CZ ANI JAKÝKOLI Z JEHO PARTNERŮ NENESOU ZODPOVĚDOST ZA JAKOUKOLI VAŠI ANI NIKOHO JINÉHO ZTRÁTU ČI ZRANĚNÍ NEBO JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, MIMOŘÁDNÉ, TRESTNÉ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ, ČI Z NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY A TĚCHTO STRÁNEK A INFORMACÍ NA NICH OBSAŽENÝCH ČI VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉKOLI AKCE PROVEDENÉ JAKO REAKCE ČI JAKO DŮSLEDEK JAKÉKOLI INFORMACE DOSTUPNÉ V RÁMCI TÉTO SLUŽBY A NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. TÍMTO SE VZDÁVÁTE VEŠKERÝCH NÁROKŮ VŮČI ODSTRANITVIRUS.CZ A VŮČI JEHO DCEŘINNÝM SPOLEČNOSTEM, DIVIZÍM, PARTNERŮM, AGENTŮM, ZÁSTUPCŮM A POSKYTOVATELŮM LICENCE VYPLÝVAJÍCÍM Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY A TĚCHTO STRÁNEK A INFORMACÍ NA NICH DOSTUPNÝCH.
  7. S veškerými komentáři, opravami a úpravami, které odešlete nebo přenesete na Službu a/nebo na Stránky je a bude zacházeno jako s nedůvěrnými a nepodléhajícími duševnímu vlastnictví. Přebíráte plnou zodpovědnost za jakékoli odeslané či přenesené obsahy a udělujete odstranitvirus.cz a jeho partnerům právo upravovat, kopírovat, uveřejňovat a šířit jakoukoli informaci nebo obsah vámi odeslaný či přenesený za jakýmkoli účelem.
  8. Jako návštěvník odstranitvirus.cz budete pravidelně prostřednictvím e-mailu dostávat aktuální informace a příležitostně také e-maily od administrátorů. Jelikož jsou přidávány a vyvíjeny nové součásti a vlastnosti, budete o těchto aktualizacích a vylepšeních informováni nebo v nich zahrnuti. Je naší snahou omezit e-mailový kontakt s administrátory na nezbytné minimum, nicméně bude-li odeslaný e-mail navrácen kvůli nesprávné adrese, pokusíme se zjistit správnou adresu z jakékoli související stránky a nebude-li to možné, bude k vašim informacím odepřen přístup.
  9. Tato Dohoda s uživatelem/návštěvníkem a jakékoli spory vyplývající z či související se Službou a se Stránkami se budou podřizovat a budou vykládány a vymáhány v souladu se zákony Litvy. Svým užíváním či vkládáním obsahu na tyto stránky dáváte souhlas se současnými (ale bez omezení na ně) podmínkami uvedenými v této dohodě.
  10. Porušení těchto podmínek bude mít za následek ukončení přístupu k těmto stránkám a odstranění vložených informací a komentářů. Jakékoli spory vyplývající z použití odstranitvirus.cz se řídí soudy Litvy.

Více o projektu odstranitvirus.cz se dočtete v sekci O nás. Zásady ochrany osobních údajů, Vyloučení odpovědnosti a Prohlášení najdete zde. Máte-li jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat prostřednictvím stránky Kontaktujte nás.