Publikujte své příspěvky na stránkách odstranitvirus.cz

Aktuální

Chcete se o něco podělit s online komunitou? Zveřejněte svůj článek na stránkách odstranitvirus.cz!

Submit an article

Odstranitvirus.cz je uznávaný technologický zpravodajský web, který se primárně zaměřuje na témata kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí i nejnovější trendy a tendence malwaru. Naším hlavním cílem je udržet webovou komunitu aktuální s množstvím výzev, které virtuální svět představuje. Srdečně vítáme články, které se těchto témat týkají.

Je důležité si uvědomit, že odstranitvirus.cz nepoužívá formát sociálních zpravodajských stránek, takže jakýkoli obsah generovaný uživateli, který dostáváme, je recenzován naší redakční radou. Naši zaměstnanci si vyhrazují právo na změny, formátování, úpravu, doplnění nebo zkrácení příspěvků podle vnitřních předpisů a pravidel.

Naše požadavky na váš článek

Requirements for the article

Existuje několik pravidel, které musí žadatelé dodržovat ohledně obsahu, kvality textu, struktury článku a obrázků.

1. Výběr tématu

Je odpovědností žadatele ověřit legitimitu svých zdrojů. Vyhněte se falešným zprávám, protože takové záznamy budou odmítnuty. Také se před zasláním vašeho příspěvku ujistěte, že článek, který se týká stejného problému, nebyl na našich webových stránkách již zveřejněn.

Článek může rozšířit téma pouze tehdy, pokud jej doplní o nové a relevantní informace. Kontrola souvisejících klíčových slov prostřednictvím interního vyhledávače zobrazí informace, které již máme na našich stránkách.

DŮLEŽITÉ: přijímáme pouze originální obsah:

  • Odmítáme plagované články nebo texty upravené jinými způsoby.
  • Pokud citujete jiná díla, uveďte prosím výslovné odkazy na autory a názvy citovaných děl (uveďte alespoň 5).
  • Stejný článek by neměl být předkládán nebo uváděn v jiných časopisech.
  • Odkazy povolujeme pouze u článků nejvyšší kvality. Plagiovaný obsah může být trvale blokován.

2. Příprava textu

Články by měly obsahovat nejméně 500 slov. Ujistěte se, že formulujete plynulý text vhodný pro čtenáře, který odpovídá gramatickým, syntaktickým a sémantickým pravidlům jazyka. Použijte formální rejstřík a zůstaňte konzistentní v celém textu.

Drobné chyby jsou přijatelné, ale doporučujeme používat nástroje pro kontrolu diakritiky a pravopisu pro zvýšení kvality a čitelnosti textu, který předkládáte.

3. Strukturování článku

Dodržujte základní strukturu článku:

  • úvod,
  • tělo,
  • závěr.

Jinými slovy, udělejte text srozumitelným a soudržným. Odstavce vám usnadní uspořádat vaše nápady a zjištění a nám zkrátí dobu vyhodnocování textu.

4. Přidávání obrázků

Je doporučeno ilustrovat příspěvky s obrázky. Obrázky by měly být originální a zmenšeny na poměr stran 16:9. Obrázky, které porušují autorská práva, nebudou přijaty.

Poznámka: Také přijímáme infografiku, pokud chcete své nálezy sdílet prostřednictvím více vizualního média.

Obecné předpisy a způsob předkládání článku

Všechny příspěvky musí být zasílány na adresu [email protected]. V závislosti na aktivitě uživatele obvykle trvá až 10 pracovních dnů, než si články přečtou. Pokud je příspěvek vybrán k publikaci, pošleme vám potvrzující email na adresu, ze které byl odeslán. Pokud jste od nás po uplynutí dvou týdnů neslyšeli, neváhejte publikovat svou práci v jiných časopisech.

DŮLEŽITÉ: Máme přísnou politiku internetových i jiných odkazů. Pokud chcete k vašim zdrojům přidávat internetové odkazy, musíte být aktivní uživatel a odeslat NEJMÉNĚ 2 články měsíčně. Po měsíci nečinnosti se internetové odkazy automaticky přepnou na normální. Měli bychom zdůraznit, že tento postup také můžeme provést ručně, pokud v poskytnutých zdrojích nalezneme opakující se plagiát.

Očekáváme také, že budete aktivním členem komunity odstranitvirus.cz, tj. nastavíte si uživatelský profil, který bude zahrnovat vaši fotografii, vaše skutečné jméno a krátkou biografii. Počítačovou bezpečnost bereme vážně, a proto se chceme ujistit, že tak činí i naši přispěvatelé.