Míra závažnosti:  
  (99/100)

Odstranit virus FBI (Instrukce k odstranení) - aktualizace Zář 2020

od Linas Kiguolis - -   Screen Locker | Druh: Ransomware

Virus FBI je záludný malware, který se může do cílového počítače dostat nepozorovaně s pomocí aplikace Trojan.LockScreen. Jakmile je uvnitř, začne se tento scam ohlašovat jako ‚The FBI Federal Bureau Investigation‘ a začíná zobrazovat agresivně navrženou výzvu. Tato výzva tvrdí, že došlo k zablokování počítače v důsledku porušení autorského práva a práv souvisejících a uvádí i další závažně vyhlížející důvody. Bohužel ale, ocitnete-li se v situaci, kdy vás zablokuje program, který vám oznámí, že nezákonně využíváte či šíříte obsah chráněný autorským právěm, zobrazujete či šíříte pornografický obsa a šíříte malware, musíte takovou výzvu ignorovat. Znamená to totiž, že váš počítač byl napaden virem. Mějte na paměti, že tento program je šířen výrobci scamu za účelem podvodného získání peněz vašich i dalších lidí. Virus FBI musíte odstranit okamžitě po jeho objevení! Mějte se na pozoru, neboť odborníci na bezpečnost předpokládají, že skupina tohoto softwaru zvaného ransomware (ransom=”výkupné”) se bude v budoucnu rozrůstat a zdokonalovat.

JAK MŮŽE VIRUS FBI INFIKOVAT MŮJ POČÍTAČ?

Tento virus využívá při napadení systému jeho přirozenou zranitelnost z hlediska bezpečnosti. Ta se projevuje ihned, jakmile začnou lidé bezpečnost svého počítače opomíjet. Pokud nepoužíváte nebo neaktualizujete bezpečnostní software, můžete být jednoho dne snadno napadeni virem. Také při pohybu po internetu musíte mít samozřejmě vždy na paměti bezpečnost a vyhýbat se podezřelému stahování, které je v současné době na internetu aktivně nabízeno. Největší problém, který se s ransomwarem pojí, je jeho schopnost zablokovat systém, ‚zamknout‘ jej a vyřadit z činnosti všechny programy na něm. Možnost ‚odblokování‘ nabízí virus FBI po zaplacení pokuty přes MoneyPak nebo další platební systémy. Jak jste již pochopili, těchto 100$ nesmíte samozřejmě nikdy zaplatit, nechcete-li podporovat výrobce scamu, kteří tyto peníze posléze získají.

FBI virus

VERZE VIRU FBI:

FBI Moneypak: Tento ransomware používá velké upozornění zaplněné logy FBI a Moneypaku, webkameru a seznam zločinů, z nichž je oběť obviněna. Uživatel je obeznámen, že sledoval či šířil pornografický a autorským právem chráněný obsah, šířil malware nebo vykonával další nezákonné aktivity. Musí proto zaplatit pokutu ve výši 100$ a zadat kód Moneypaku na pravé straně této falešné výzvy. Tato hrozba systém kompletně zablokuje.

Virus FBI Moneypak – Zelený puntík: Tento ransomware uzamkne celý systém a zobrazí falešné hlášení s logy FBI, Moneypaku a McAfee. Zavádějící upozornění této hrozby uvádí, že Federal Bureau of Investigation zablokovalo váš počítač kvůli stahování nelegálního a autorským právem chráněného materiálu a dalším zločinům. Požaduje zaplacení pokutu ve výši 200$ a obsahuje instrukce, jak máte platbu provést.

Virus FBI – Černá obrazovka: Tento ransomware ze skupiny virů FBI využívá stejnou techniku jako předchozí verze a snaží se přimět uživatele k zaplacení pokuty 200$. Využívá však také audio varování, zčernání obrazovky a uzamčení systému. Bude rovněž uvádět, že jste byli přistiženi při porušení zákona, a obviní vás z navštěvování pornografických webových stránek, prohlížení souborů se zoofilním materiálem, dětskou pornografií apod.

FBI Online Agent: Tento ransomware opět zneužívá jméno Federal Bureau of Investigation, ale má nově navržené upozornění, které zpravidla obviní oběť ze spáchání různých zločinů a požaduje zaplatit 200$ prostřednictvím MoneyPaku. Novinka u verze FBI Online Agent je, že neudává vaši IP adresu či lokalitu, nýbrž jméno zodpovědného agenta, číslo případu a další očividně smyšlené podrobnosti. Kromě toho přidali výrobci scamu na seznam zločinů ohlášených v tomto falešném obvinění i propagaci terorismu.

Virus FBI – Divize pro kybernetické zločiny: Jedná se o nebezpečný ransomware, který předstírá, že spadá pod Divizi pro kybernetické zločiny FBI. Tento virus využívá při snaze zcizit peníze uživatele stejné schéma jako verze předešlé. Tentokrát však požaduje zaplacení 300$ s využitím platebního systému MoneyPak. Můžete si být jisti tím, že tato výzva není legitimní a bezpečně ji ignorovat. Nová verze uplatňuje nový návrh výzvy s více než deseti různými logy.

Virus FBI – PayPal: Tento ransomware opět není nijak spojen s Federal Bureau of Investigation. Jakmile se dostane do systému, zablokuje celou pracovní plochu a vyřadí z provozu internetové připojení na cílovém počítači. Požaduje navíc zaplacení 100$ pokuty za smyšlené internetové zločiny typu využívání obsahu chráněného autorskými právy nebo šíření malwaru. Narozdíl od dřívějších parazitů, které využívaly pro zcizení peněz stejný postpu, používá tato verze viru FBI pro finanční transakce PayPal. Držte se proto od této hrozby dál.

Virus FBI – Oddělení obrany: Jde o nebezpečný ransomwarový virus, který se podobně jako jeho předchůdci snaží zcizit částky 300$ přesvědčováním obětí, že porušily některé zákony USA. Tento virus má rovněž stejnou schopnost počítač uzamknout a skrýt všechny soubory na počítači. Na této verzi FBI viru je nové to, že k zaplacení pokuty nabízí možnost využít službu MoneyGram. Nikdy, prosím, na tuto výzvu nereagujte!

Virus FBI – Bílá obrazovka: Jde o kybernetické napadení, které se řadí k ransomwaru a patří do skupiny virů FBI. Uvidíte-li na svém počítači bílou obrazovku s kurzorem myši, znamená to, že se virus nespustil správně. Může vám ale také být zobrazena velká výstraha od FBI ohlašující vaše nezákonné využívání videí souvisejících s dětskou pornografií nebo další elektronické zločiny. Tyto výzvy patřící k viru FBI – Bílá obrazovka, prosím, ignorujte a nikdy pokutu neplťte ani neposkytujte žádné osobní údaje.

Virus FBI – Oddělení pro počítačovou kriminalitu a duševní vlastnictví: Jde o nebezpečný ransomware, který napadá celý počítač, jakmile se do něj dostane. Místo pracovní plochy zobrazí uživateli pouze velké okno s oznámením, že ‚počítač je uzamčen Poskytovatelem internetového připojení‘ z několika důvodů. Stejně jako předchozí verze i tato tvrdí, že majitel počítače byl přistižen při sledování a šíření obsahu chráněhého autorským právem a při jiných činnostech, které jasně porušují některé ze zákonů USA. Tato verze viru FBI žádá o zaplacení pokuty 200$. Na tento požadavek, prosím, nikdy nereagujte.

Virus FBI – Selhání systému: Virus FBI – Selhání systému je závažná ransomwarová hrozba, jež zablokuje počítač s falešným varováním, které říká: ‚Veškerá aktivita tohoto počítače byla zaznamenána. Všechny vaše soubory jsou zašifrovány. Nepokoušejte se počítač odblokovat!‘. Stejně jako předchozí vezre se i tato pokouší přimět uživatele k uhrazení smyšlené pokuty. Tato verze se snaží vylákat částku 300$ a nabádá použít k zaplacení předplatitelský systém REloadit. Uvidíte-li takové varování, musíte jej ignorovat a použít anti-malwarový software k odstranění závadných souborů ze systému.

JAK MOHU VIRUS FBI ODSTRANIT?

Pro odstranění viru FBI je třeba nejprve počítač odemknout. Pro tento účel doporučujeme použít další počítač s internetovým připojením a držet se následujícího postupu:

 1. S pomocí druhého počítače stáhnout Reimage Reimage Cleaner Intego nebo jiný důvěryhodný anti-malwarový program. Můžete také zkusit stáhnout SpyHunter 5Combo Cleaner nebo Malwarebytes.

 2. Aktualizovat program a vložit jej na USB disk nebo na CD.

 3. Poté vypnout počítač a spustit jej znovu v nouzovém režimu s příkazovým řádkem a připojit USB disk.

 4. Zavirovaný počítač restartovat znovu a spustit celkový sken systému.

AKTUALIZACE: Dejte si pozor na nové verze viru FBI s názvy Virus FBI – Zelený puntík, Virus FBI – Černá obrazovka a FBI Online Agent. Byly jasně vytvořeny pro získání většího objemu peněz od obětí viru, takže zobrazují výzvu žádající již o 200$, nikoli 100$ k zaplacení prostřednictvím systému MoneyPak. Pro úplné odstranění těchto verzí viru spusťte celkový sken systému aktualizovaným antivirovým/anti-malwarovým programem. Pro odblokování vašeho počítače postupujte podle kroků uvedených výše s doplněním o tuto informaci:

* Uživatelé napadení viry ze skupiny virů FBI mohou stále vstoupit do dalších účtů svého systému Windows. Má-li jeden z těchto účtů administrátorská práva, měli byste být schopni z něj spustit anti-malwarový program.

* Pokuste se nenechat Flash, aby spustil uzamykací funkci vašeho ransomwaru jak má v plánu. Pro vyřazení Flashe z činnosti spusťte podporu Macromedia a vyberte ‚Zamítnout‘ (anglicky ‚Deny‘):

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/help09.html.

Po provedení tohoto kroku spusťte úplný test systému anti-malwarovým programem.

* Ruční odstranění viru FBI:

 1. Spusťte svůj zavirovaný počítač v ‚Nouzovém režimu s příkazovým řádkem‘, abyste vir FBI vyřadili z činnosti (tento krok by měl fungovat pro všechny verze tohoto ohrožení)

 2. Spusťte Regedit

 3. Vyhledejte Spouštěcí záznamy WinLogon Entries a vypiště si všechny soubory s výjimkou explorer.exe nebo prázdných záznamů. Nahraďte je souborem explorer.exe.

 4. Vyhledejte tyto vypsané soubory v registru a smažte klíče registru, které na tyto soubory odkazují.

 5. Restartujte počítač a spusťte úplný test systému aktualizovanou verzí programu Reimage Reimage Cleaner Intego, abyste odstranili i zbývající soubory.

Tento video návod vás provede procesem odstranění viru FBI. Průběh odstranění se může lišit v závislosti na verzích systému a na verzi parazita. Pro snadné odstranění virového napadení využijte proces automatického odstranění.

Otázky týkající se FBI virus

Nabídka
jednejte ihned!
Stáhnout
Reimage Záruka
Spokojenosti
Stáhnout
Intego Záruka
Spokojenosti
Kompatibilní s Microsoft Windows Supported versions Kompatibilní s OS X Supported versions
Co dělat, když se virus nepodaří odstranit?
Pokud se vám nepodaří odstranit poškození způsobené viry pomocí Reimage Intego, pošlete dotaz našemu týmu podpory a poskytněte co nejvíce podrobností.
Program Reimage Intego má bezplatný omezený skener. Reimage Intego nabízí důkladnější skenování, když si koupíte jeho plnou verzi. Pokud bezplatný skener zjistí problémy, můžete je opravit pomocí bezplatné ruční opravy nebo se můžete rozhodnout zakoupit plnou verzi, abyste je odstranili automaticky.
Podobné programy
Různé programy byly vytvořeny pro různé účely. Pokud se vám nepodařilo opravit poškozené soubory pomocí programu Reimage, zkuste spustit SpyHunter 5.
Podobné programy
Různé programy byly vytvořeny pro různé účely. Pokud se vám nepodařilo opravit poškozené soubory pomocí programu Intego, zkuste spustit Combo Cleaner.
obrázek pro FBI virus
obrázek pro FBI virusobrázek pro FBI virusobrázek pro FBI virusobrázek pro FBI virus
obrázek pro FBI virus

Návod na ruční odstranění viru FBI:

Odstraňte FBI pomocí Safe Mode with Networking

 • Krok 1: Restartujte počítač do Safe Mode with Networking

  Windows 7 / Vista / XP
  1. Klikněte na Start Shutdown Restart OK.
  2. Když se váš počítač stane opět aktivní, několikrát zmáčkněte F8, dokud se nezobrazí okno Advanced Boot Options.
  3. Ze seznamu vyberte Safe Mode with Networking Vyberte 'Safe Mode with Networking'

  Windows 10 / Windows 8
  1. Na přihlašovací obrazovce Windows stiskněte tlačítko Power. Poté stiskněte a podržte klávesu Shift a klepněte na tlačítko Restart..
  2. Vyberte Troubleshoot Advanced options Startup Settings a nakonec stiskněte Restart.
  3. Jakmile bude váš počítač opět aktivní, v okně Startup Settings vyberte Enable Safe Mode with Networking. Vyberte 'Enable Safe Mode with Networking'
 • Krok 2: Odstranit FBI

  Přihlaste se do svého infikovaného účtu a spusťte prohlížeč. Stáhněte si program Reimage Reimage Cleaner Intego nebo jiný legitimní anti-spywarový program. Před úplným skenováním systému a odstraněním škodlivých souborů, které patří k ransomwaru program aktualizujte a poté dokončete odstranění FBI.

Pokud ransomware blokuje Safe Mode with Networking, zkuste další metodu.

Odstraňte FBI pomocí System Restore

 • Krok 1: Restartujte počítač do Safe Mode with Command Prompt

  Windows 7 / Vista / XP
  1. Klikněte na Start Shutdown Restart OK.
  2. Když se váš počítač stane opět aktivní, několikrát zmáčkněte F8, dokud se nezobrazí okno Advanced Boot Options.
  3. Ze seznamu vyberte Command Prompt Vyberte 'Safe Mode with Command Prompt'

  Windows 10 / Windows 8
  1. Na přihlašovací obrazovce Windows stiskněte tlačítko Power. Poté stiskněte a podržte klávesu Shift a klepněte na tlačítko Restart..
  2. Vyberte Troubleshoot Advanced options Startup Settings a nakonec stiskněte Restart.
  3. Jakmile bude váš počítač opět aktivní, v okně Startup Settings vyberte Enable Safe Mode with Command Prompt. Vyberte 'Enable Safe Mode with Command Prompt'
 • Krok 2: Obnovení systémových souborů a nastavení
  1. Jakmile se objeví okno Command Prompt, zadejte cd restore a klikněte na Enter. Zadejte 'cd restore' bez uvozovek a stiskněte 'Enter'
  2. Nyní zadejte rstrui.exe a znovu stiskněte tlačítko Enter.. Zadejte 'rstrui.exe' bez uvozovek a stiskněte 'Enter'
  3. Když se objeví nové okno, klepněte na tlačítko Next a vyberte bod obnovení, který označuje dobu před infiltrací FBI. Poté klikněte na Next. Jakmile se objeví okno 'System Restore', vyberte 'Next' Vyberte si bod obnovení a klepněte na tlačítko 'Next'
  4. Pro spuštění nástroje obnovení systému klikněte na tlačítko Yes. Klepněte na tlačítko 'Yes' a spusťte obnovení systému
  Po obnovení systému do dřívějšího data, si stáhněte a zkontrolujte počítač pomocí programu Reimage Reimage Cleaner Intego a ujistěte se, že odstranění FBI proběhlo úspěšně.

A nakonec byste také měli vždy myslet na ochranu proti crypto-ransomwarům. V zájmu ochrany počítače před FBI a dalšími ransomwary použijte renomovaný anti-spyware jako je například Reimage Reimage Cleaner Intego, SpyHunter 5Combo Cleaner nebo Malwarebytes

Nenechte se špehovat vládou

Vláda má spoustu problémů ohledně sledování údajů uživatelů a špehování obyvatel, proto byste to měli vzít v úvahu a dozvědět se více o pochybných postupech shromažďování informací. Vyhněte se sledování nebo špehování vládou tím, že budete na internetu naprosto anonymní. 

Než budete procházet internet, můžete si zvolit jinou polohu a získat tak přístup k jakémukov obsahu bez omezení. S použitím Private Internet Access VPN se můžete v klidu připojit k internetu bez toho, abyste se obávali, že budete napadeni hackery.

Převezměte kontrolu nad informacemi ke kterým může mít přístup vláda nebo jakákoliv nežádoucí třetí strana a serfujte na internetu bez toho, aby vás někdo špehoval. I když se nezapojujete do nelegálních aktivit a vybraným službám a platformám důvěřujete, buďte podezřívaví v zájmu své vlastní bezpečnosti a jako preventivní opatření používejte službu VPN.

Pro případ útoku malwarem, zálohujte své soubory pro pozdější použití

Různé ztráty dat mohou uživatelům počítače způsobit kybernetické infekce nebo jejich vlastní zavinění. Problémy s programy způsobené malwarem nebo přímo ztráta dat díky zašifrování může vést k problémům s vašim zařízením nebo jeho trvalému poškození. Pokud máte vytvořené správné a aktuální zálohy, snadno se z takového útoku vzpamatujete a vrátíte se zpět k práci.

Po provedení jakýchkoli změn je důležité vytvořit aktualizaci záloh, abyste se mohli vrátit k bodu, na kterém jste pracovali, než malware provedl na vašem zařízení změny nebo způsobil poškození dat nebo výkonu. Myslete na to a zálohujte svá data každý den nebo týden.

Pokud máte k dispozici předchozí verzi každého důležitého dokumentu nebo projektu, vyhnete se frustraci a nezhroutite se z toho. A pokud se malware objeví z ničeho nic, určitě se to bude hodit. K obnovení systému použijte program Data Recovery Pro.

O autorovi
Linas Kiguolis
Linas Kiguolis

Pokud vám tento návod s odstraněním nežádoucího programu pomohl a vy jste byli s naší službou spokojeni, budeme rádi, zvážíte-li možnost podpořit naše služby finančním příspěvkem, který je pomůže udržet v chodu. I malá částka může mít svůj význam. Děkujeme.

Kontaktujte Linas Kiguolis
O společnosti Esolutions

Zdroj: https://www.2-spyware.com/remove-fbi-virus.html
Návody na odstranění v dalších jazycích

Váš názor na FBI virus