Cyber threats you should look out for this year: adware, browser hijackers and ransomware viruses

<p>Prvn&iacute; čtvrtlet&iacute; roku 2016 již uživatelům na cel&eacute;m světě přinesl řadu nov&yacute;ch poč&iacute;tačov&yacute;ch hrozeb, kter&eacute; představuj&iacute; nebezpeč&iacute; pro stabilitu jejich zař&iacute;zen&iacute;. Kybernetičt&iacute; odborn&iacute;ci zaznamenali, že v průběhu tohoto relativně kr&aacute;tk&eacute;ho obdob&iacute;, byly viry aktivněj&scaron;&iacute; než kdykoliv předt&iacute;m. Bylo zji&scaron;těno, že mezi ty nejv&yacute;značněj&scaron;&iacute; doposud patř&iacute; adwary, „&uacute;nosci“ prohl&iacute;žeče a ransomwarov&eacute; viry Zat&iacute;mco prvn&iacute; dvě kategorie … Pokračování textu Cyber threats you should look out for this year: adware, browser hijackers and ransomware viruses