čau,blbne mi klavesnice,eset online scaner nic nenašel,windows defender neví o světě..mechanické poškození to není.
ukazka : rčau,gblgbhne mi klaveshnice,eset ohnlihne scahner hnic hnehnaešel,wihndows defehnder hnevoí o svwětwě..mechnahnickpé oeškozehnoí to hnehnoí.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 10:11:21, on 19. 2. 2018
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.16299.0015)

Boot mode: Normal

Running processes:
C:Program Files (x86)ConnectifyConnectify.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:UsersFujitsuDesktopremover.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:UsersFujitsuDesktopHijackThis.exe

R1 – HKCUSoftwareMicrosoftInternet Explorer,(Default) = e3c6b1c8acbc11e68289003005edb836
R1 – HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 – HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 – HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 – HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 – HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 – HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 – HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =
R0 – HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =
R0 – HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page = C:WindowsSysWOW64blank.htm
R0 – HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =
F2 – REG:system.ini: UserInit=
O4 – HKCU..Run: [GoogleDriveSync] „C:Program Files (x86)GoogleDrivegoogledrivesync.exe“ /autostart
O4 – HKCU..Run: [uTorrent] „C:UsersFujitsuAppDataRoaminguTorrentuTorrent.exe“ /MINIMIZED
O4 – HKCU..Run: [CCleaner Monitoring] „C:Program FilesCCleanerCCleaner64.exe“ /MONITOR
O4 – HKUSS-1-5-19..Run: [OneDriveSetup] C:WindowsSysWOW64OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User ‚LOCAL SERVICE‘)
O4 – HKUSS-1-5-20..Run: [OneDriveSetup] C:WindowsSysWOW64OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User ‚NETWORK SERVICE‘)
O8 – Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel – res://C:Program Files (x86)Microsoft OfficeRootOffice16EXCEL.EXE/3000
O8 – Extra context menu item: Se&nd to OneNote – res://C:Program Files (x86)Microsoft OfficeRootOffice16ONBttnIE.dll/105
O11 – Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O15 – ESC Trusted Zone: http://*.connectify.me
O15 – ESC Trusted Zone: http://*.fastspring.com
O18 – Protocol: tbauth – {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} – C:WindowsSysWOW64tbauth.dll
O18 – Protocol: windows.tbauth – {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} – C:WindowsSysWOW64tbauth.dll
O23 – Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) – Adobe Systems Incorporated – C:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe
O23 – Service: @%SystemRoot%system32Alg.exe,-112 (ALG) – Unknown owner – C:WINDOWSSystem32alg.exe (file missing)
O23 – Service: Connectify Hotspot 2017 (Connectify) – Connectify – C:Program Files (x86)ConnectifyConnectifyService.exe
O23 – Service: @%SystemRoot%system32DiagSvcsDiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32DiagSvcsDiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 – Service: @%SystemRoot%system32efssvc.dll,-100 (EFS) – Unknown owner – C:WINDOWSSystem32lsass.exe (file missing)
O23 – Service: @%systemroot%system32fxsresm.dll,-118 (Fax) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32fxssvc.exe (file missing)
O23 – Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) – Google Inc. – C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe
O23 – Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) – Google Inc. – C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe
O23 – Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32lsass.exe (file missing)
O23 – Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) – Unknown owner – C:WINDOWSSystem32msdtc.exe (file missing)
O23 – Service: @%SystemRoot%System32netlogon.dll,-102 (Netlogon) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32lsass.exe (file missing)
O23 – Service: NMIndexingService – Nero AG – C:Program Files (x86)Common FilesAheadLibNMIndexingService.exe
O23 – Service: @%systemroot%system32Locator.exe,-2 (RpcLocator) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32locator.exe (file missing)
O23 – Service: RtlService – Realtek Semiconductor Corp. – C:Program Files (x86)D-LinkGO-USB-N150RtlService.exe
O23 – Service: @%SystemRoot%system32samsrv.dll,-1 (SamSs) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32lsass.exe (file missing)
O23 – Service: @%systemroot%system32SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 – Service: @%ProgramFiles%Windows Defender Advanced Threat ProtectionMsSense.exe,-1001 (Sense) – Unknown owner – C:Program Files (x86)Windows Defender Advanced Threat ProtectionMsSense.exe (file missing)
O23 – Service: @%SystemRoot%system32SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) – Unknown owner – C:WINDOWSSystem32SensorDataService.exe (file missing)
O23 – Service: @%SystemRoot%system32snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) – Unknown owner – C:WINDOWSSystem32snmptrap.exe (file missing)
O23 – Service: @%systemroot%system32spectrum.exe,-101 (spectrum) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32spectrum.exe (file missing)
O23 – Service: @%systemroot%system32spoolsv.exe,-1 (Spooler) – Unknown owner – C:WINDOWSSystem32spoolsv.exe (file missing)
O23 – Service: @%SystemRoot%system32sppsvc.exe,-101 (sppsvc) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32sppsvc.exe (file missing)
O23 – Service: @%SystemRoot%system32TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32TieringEngineService.exe (file missing)
O23 – Service: @%SystemRoot%system32ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32UI0Detect.exe (file missing)
O23 – Service: @%SystemRoot%system32vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32lsass.exe (file missing)
O23 – Service: @%SystemRoot%system32vds.exe,-100 (vds) – Unknown owner – C:WINDOWSSystem32vds.exe (file missing)
O23 – Service: @%systemroot%system32vssvc.exe,-102 (VSS) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32vssvc.exe (file missing)
O23 – Service: @%systemroot%system32wbengine.exe,-104 (wbengine) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32wbengine.exe (file missing)
O23 – Service: @%Systemroot%system32wbemwmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32wbemWmiApSrv.exe (file missing)
O23 – Service: @%PROGRAMFILES%Windows Media Playerwmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) – Unknown owner – C:Program Files (x86)Windows Media Playerwmpnetwk.exe (file missing)
O23 – Service: @%systemroot%system32xbgmsvc.exe,-100 (xbgm) – Unknown owner – C:WINDOWSsystem32xbgmsvc.exe (file missing)


End of file – 7570 bytes